I sällsynta fabeldjur

ngen kunde väl  ana att den lille
gossen Håkan, född i dom djupa
finnskogarna i Värmland i augusti
1832, fyrtiotvå år senare skulle
skapa myten om ett av Sveriges